ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ แอดมิน ทีมมช by AutoBot


* พูดคุยสอบถามได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเรียน เรื่องการใช้ชีวิต ถามได้หมด แอดจะรีบตอบและหาคำตอบให้นะ ส่วนคำถามไหนที่ตอบไม่ได้ ก็จะช่วยแนะนำช่องทางการหาคำตอบให้นะครับ * - ทางแชตเพจ ทีมมช by AutoBot ( https://www.facebook.com/teammorchor) - โพสต์หรือคอมเมนต์ในกลุ่ม Intro to CMU Freshy ( https://www.facebook.com/groups/291074545020329)
ช่องทางการติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


* สามารถสอบถามได้เกี่ยวกับระบบการเรียนต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การรับเข้าศึกษา ไปจนถึงสำเร็จการศึกษา * ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. (เว้นวันวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) - ทางแชตเพจ Registration Office Chiang Mai University ( https://www.facebook.com/RegCMU) - เข้าพบด้วยตนเองที่ ตึกสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( https://goo.gl/maps/38DLnwsKyv1pvTP47) - ทางเบอร์โทรศัพท์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


* ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะ และยังเป็นศูนย์สอบถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบ TCAS อีกด้วย * ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. (เว้นวันวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) - ทางแชตเพจ รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช. ( https://www.facebook.com/ugradadmissions.cmu) - ทางเบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แนะนำวิธีนี้) โทร. : 053-948914 , 053-948915 , 053-948916 , 053-948917 , 053-948918
ช่องทางการติดต่อ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


* สอบถามเกี่ยวกับหอพักในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ * - ทางแชตเพจ คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช. ( https://www.facebook.com/CMU.Dormcommittee) - ทางกลุ่ม เด็กหอ มช. ( https://www.facebook.com/groups/DEKHOR.CMU) - ทางแชตเพจ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เจ้าหน้าที่) ( https://www.facebook.com/dormCMU) - ติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ หอพักหญิง อาคาร 2 หรือ โทร. 053-944747
ช่องทางการติดต่อ งานบริการการศึกษา ของแต่ละคณะ


* สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการสอบเข้าและเอกสารต่าง ๆ * ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. (เว้นวันวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) - คณะมนุษยศาสตร์ โทร. : 053-943220 , 053-943296 - คณะศึกษาศาสตร์ โทร. : 053-944213 , 053-944214 - คณะวิจิตรศิลป์ โทร. : 053-944805 , 053-944812 - คณะสังคมศาสตร์ โทร. : 053-943520 - คณะวิทยาศาสตร์ โทร. : 053-222180 , 053-943316 , 053-943315 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. : 053-944179 , 053-944175 - คณะแพทยศาสตร์ โทร. : 053-935262 , 053-935263 , 053-935271 - คณะเกษตรศาสตร์ โทร. : 053-944641 , 053-944642 - คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. : 053-944420 , 053-944427 - คณะเภสัชศาสตร์ โทร. : 053-944323 - คณะเทคนิคการแพทย์ โทร. : 053-935075 - คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. : 053-935025 , 053-949078 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. : 053-948208 , 097-9646999 - คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. : 053-948009 - คณะบริหารธุรกิจ โทร. : 053-942110 , 053-942124 - คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. : 053-942213 , 053-942250 , 099-1542762 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. : 053-942816 - คณะการสื่อสารมวลชน โทร. : 053-942703 - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โทร. : 053-942960 , 053-942987 , 053-942983 - คณะนิติศาสตร์ โทร. : 053-942917 , 053-942918 - วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โทร. : 053-942645 , 053-941801 - วิทยาลัยนานาชาติและนวัตกรรมดิจิทัล โทร. : 053-942604 , 053-942605 , 053-942606 , 053-942607 , 053-942608 , 053-942609 - งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา โทร. : 053-943063 - ดูเบอร์โทรสารและ Email เพิ่มเติม ( https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?page=contact )

#ทีมมช เว็บที่จะทำให้คุณรู้จัก

กับ " มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " มากขึ้น!!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now