กำหนดการ เด็ก64

Update : 2 เม.ย. ( 5.06 น. )

 TCAS63  Dek64      รอบ 1  Portfolio      รอบ 2  Quota      รอบ 3/1  Admission 1

 

 รอบ 3/2  Admission 2      รอบ 4  Direct Admission      IPAS  CMU-IPAS

เมษายน 64

 GAT/PAT  23 เม.ย. : ประกาศคะแนน

 O-NET  27 เม.ย. : ประกาศคะแนน

 กสพท  27 เม.ย. : ประกาศคะแนน

 นิติศาสตร์   วิจิตรศิลป์  27 เม.ย. : ประกาศคะแนน (มช.)

 วิชาสามัญ  29 เม.ย. : ประกาศคะแนน

 2  29-30 เม.ย. : เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัคร ปิดระบบ 12.00 น. (เปลี่ยนได้เฉพาะโครงการโควตาภาคเหนือ โดยจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ ไม่ต้องสนใจการเลือกในครั้งแรก) (ถ้าครั้งแรกสมัครไว้ 1 อันดับ ตอนเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนได้แค่อันดับเดียว เลือกเพิ่มไม่ได้) (มช.)

พฤษภาคม 64

 IPAS 3  May 1-14 : Application period (มช.)

 2  7 พ.ค. : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (มช.)

 3/1   3/2  7-15 พ.ค. : สมัคร (mytcas

 2  10 พ.ค. : ประกาศผล (mytcas)

 2  10-11 พ.ค. : ยืนยันสิทธิ์ (mytcas)

 1   2  12-13 พ.ค. : สละสิทธิ์ ครั้งที่ 2 (mytcas)

 2  15 พ.ค. : ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ (มช.)

 หอใน   2  17-18 พ.ค. : สร้างบัญชี

 หอใน   2  19 พ.ค. (9.00-23.59 น.) : จองหอ

 หอใน   2  24-30 พ.ค. : จ่ายค่าหอ

 3/1  26 พ.ค. : ประกาศผล (mytcas)

 3/1  26-27 พ.ค. : ยืนยันสิทธิ์ (mytcas)

มิถุนายน 64

 3/2  1 มิ.ย. : ประกาศผลและยืนยันอัตโนมัติ (mytcas)

 หอใน   3/1   3/2  1 มิ.ย. : สร้างบัญชี

 หอใน  1-12 มิ.ย. : แจ้งย้ายทะเบียนราษฏร์ (ผู้ที่จะกู้ กยศ. ห้ามย้าย ให้ย้ายในภายหลังจากดำเนินการกู้ยืมเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

 หอใน   3/1   3/2  2 มิ.ย. (9.00-23.59 น.) : จองหอ

 1   2   3/1   3/2  2-5 มิ.ย. : กรอกประวัตินักศึกษา (มช.)

 4  3-6 มิ.ย. : สมัคร (*รอประกาศจากทาง มช. อีกที) 

 1   2   3/1   3/2  7-12 มิ.ย. : พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม (มช.)

 หอใน   3/1   3/2  7-12 มิ.ย. : จ่ายค่าหอ

 หอใน  7-12 มิ.ย. (8.30-16.30 น.) : รายงานตัวเข้าหอ 

 1   2   3/1   3/2  9-12 มิ.ย. : รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ และสั่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็น pdf (มช.)

 3/1   3/2  10 มิ.ย. : ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ (มช.)

 มช.  13-16 มิ.ย. : ทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (มช.)

 มช.  15-16 มิ.ย. : ปฐมนิเทศ (มช.)

 มช.  21 มิ.ย. : เปิดเทอม 1/64 (มช.)

กรกฏาคม 64

 มช.  5-9 ก.ค. : จ่ายค่าเทอม

เรื่องการลงทะเบียนเรียน ให้ดูในกำหนดการรวมนะครับ (กดตรงนี้!!)

#ทีมมช เว็บที่จะทำให้คุณรู้จัก

กับ " มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " มากขึ้น!!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now