กำหนดการ เด็ก64

Update : 6 ม.ค. 64 19.44 น.

 TCAS63  Dek64      รอบ 1  Portfolio      รอบ 2  Quota      รอบ 3/1  Admission 1

 

 รอบ 3/2  Admission 2      รอบ 4  Direct Admission      IPAS  CMU-IPAS

 

มกราคม 64

 TCAS63  5 ม.ค. - 15 มิ.ย. : ลงทะเบียน TCAS (mytcas)

 รอบ 1  6 (9.00 น.) - 21 (23.59 น.) ม.ค. : สมัคร (มช.)

 รอบ 1  6-22 ม.ค. : จ่ายค่าสมัคร ปิดระบบ 23.00 น. (มช.)

 IPAS 1  Jan 6-17 : Application period (มช.)

 รอบ 1  6 (9.00 น.) - 22 (23.59 น.) ม.ค. : อัดโหลดไฟล์เอกสารประกอบรายบุคคล ทางเว็บ Reg (มช.)

 รอบ 1  6 ม.ค. - 5 ก.พ. : ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ยึดวันที่ส่งตามการประทับตราไปรษณีย์ (มช.)

กุมภาพันธ์ 64

 รอบ 1  4 ก.พ. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (มช.)

 รอบ 1  6-7 ก.พ. : สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ (มช.)

 รอบ 1  22 ก.พ. : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (mytcas)

 รอบ 1  22-23 ก.พ. : ยืนยันสิทธิ์ (mytcas)

 รอบ 1  24-25 ก.พ. : สละสิทธิ์ ครั้งที่ 1 (mytcas)

 IPAS 2  Feb 26 - Mar 26 : Application period (มช.)

 รอบ 1  27 ก.พ. : ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ (มช.)

มีนาคม 64

 รอบ 2  1-11 มี.ค. : สมัคร ปิดระบบ 23.59 น. (มช.)

 มช. นิติศาสตร์   มช. วิจิตรศิลป์  1-11 มี.ค. : สมัคร (มช.)

 มช. นิติศาสตร์   มช. วิจิตรศิลป์  1-12 มี.ค. : จ่ายค่าสมัคร (มช.)

 รอบ 2  1-12 มี.ค. : ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ให้กับทางโรงเรียนของตนเอง / สำหรับโครงการชาวไทยภูเขา ให้ส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่มีภูมิลำเนาปัจจุบัน (มช.)

 รอบ 2  1-14 มี.ค. : โครงการพิเศษ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ยึดวันที่ส่งตามการประทับตราไปรษณีย์ (มช.)

 รอบ 2  15-19 มี.ค. : จ่ายค่าสมัคร ปิดระบบ 23.00 น. (มช.)

 GAT/PAT  20-23 มี.ค. : สอบ

 O-NET  27-28 มี.ค. : สอบ

เมษายน 64

 มช. นิติศาสตร์   มช. วิจิตรศิลป์  1 เม.ย. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มช.)

 วิชาสามัญ  3-4 เม.ย. : สอบ

 รอบ 2  9 เม.ย. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก / จำนวนโควตาที่จัดสรร (มช.)

 มช. นิติศาสตร์  8 เม.ย. : สอบวิชาเฉพาะ (นิติศาสตร์ มช.) (สมัครสอบตอนรอบ 2 โควตา มช.)

 มช. วิจิตรศิลป์  10 เม.ย. : สอบวิชาเฉพาะ (วิจิตรศิลป์ มช.) (สมัครสอบตอนรอบ 2 โควตา มช.)

 กสพท  10 เม.ย. : สอบ

 GAT/PAT  23 เม.ย. : ประกาศคะแนน

 O-NET  27 เม.ย. : ประกาศคะแนน

 กสพท  27 เม.ย. : ประกาศคะแนน

 มช. นิติศาสตร์   มช. วิจิตรศิลป์  27 เม.ย. : ประกาศคะแนน (มช.)

 วิชาสามัญ  29 เม.ย. : ประกาศคะแนน

 รอบ 2  29-30 เม.ย. : เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัคร ปิดระบบ 12.00 น. (เปลี่ยนรหัสที่เคยสมัครไว้ โดยไม่สนใจรหัสที่เคยเลือกไว้ในตอนแรก) (*** สมมุติ ถ้าตอนแรกเลือกสมัครแค่ 1 รหัส จะเปลี่ยนมาสมัครเพิ่มเป็น 2 รหัสไม่ได้ แนะนำให้เลือกสมัครให้ครบในตอนแรกนะครับ) (มช.)

พฤษภาคม 64

 IPAS 3  May 1-14 : Application period (มช.)

 รอบ 2  7 พ.ค. : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (มช.)

 รอบ 3/1   3/2  7-15 พ.ค. : สมัคร (mytcas

 รอบ 2  10 พ.ค. : ประกาศผล (mytcas)

 รอบ 2  10-11 พ.ค. : ยืนยันสิทธิ์ (mytcas)

 รอบ 1   2  12-13 พ.ค. : สละสิทธิ์ ครั้งที่ 2 (mytcas)

 รอบ 2  15 พ.ค. : ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ (มช.)

 รอบ 3/1  26 พ.ค. : ประกาศผล (mytcas)

 รอบ 3/1  26-27 พ.ค. : ยืนยันสิทธิ์ (mytcas)

มิถุนายน 63

 รอบ 3/2  1 มิ.ย. : ประกาศผลและยืนยันอัตโนมัติ (mytcas)

 รอบ 1   2   3/1  /2  2-5 มิ.ย. : ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ (มช.)

 รอบ 4  3-6 มิ.ย. : สมัคร (*รอประกาศจากทาง มช. อีกที)

 รอบ 1   2   3/1  /2  7-12 มิ.ย. : พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม (มช.)

 รอบ 1   2   3/1  /2  9-12 มิ.ย. : รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ และสั่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็น pdf (มช.)

 รอบ 3/1  /2  10 มิ.ย. : ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ (มช.)

 มช.  14-15 มิ.ย. : ปฐมนิเทศ (มช.)

 มช.  21 มิ.ย. : เปิดเทอม 1/64 (มช.)

#ทีมมช เว็บที่จะทำให้คุณรู้จัก

กับ " มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " มากขึ้น!!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now