ตารางเรียนและกิจกรรม

Update : 21 ต.ค. 63 13.06 น.

ตุลาคม 63

 2/63  27 ต.ค. : ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

พฤศจิกายน 63

 1/63  2-15 พ.ย. : สอบปลายภาค

 2/63  21 พ.ย. - 6 ธ.ค. : วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา (ทุกรหัส)

 2/63  23 พ.ย. : เปิดเทอม

 กิจกรรม  22 พ.ย. : รับขวัญลูกช้างเชือกใหม่ (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 1/63  27 พ.ย. : วันประกาศผลการศึกษา

ธันวาคม 63

 กิจกรรม  6 ธ.ค. : รับน้องขึ้นดอย 63 (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 2/63  6-11 ธ.ค. : แอดมือ

 2/63  11 ธ.ค. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยไม่ติด W

 2/63  16 ธ.ค. : วันสรุปผลการลงทะเบียนและค่าเทอม

 2/63  17-23 ธ.ค. : จ่ายค่าเทอม

 2/63  14-22 ธ.ค. : รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี

 2/63  17 ธ.ค. - 19 ก.พ. : การ Drop โดยติด W

 1/63  16 ธ.ค. : วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา

 กิจกรรม  26 ธ.ค. : ANGKAEW FESTIVAL CMU AMBASSADOR (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

พ.ศ. 2564

มกราคม 64

 กิจกรรม  8-10 ม.ค. : สานศิลป์ กิ๋น แอ่ว อู้ (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 กิจกรรม  9-10 ม.ค. : จ๊างเกมส์ (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 กิจกรรม  21 ม.ค. : รับปริญญา มช.

 2/63  25-31 ม.ค. : สอบกลางภาค

กุมภาพันธ์ 64

 กิจกรรม  13-19 ก.พ. : SPIRIT CMU (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 2/63  19 ก.พ. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยติด W

มีนาคม 64

 2/63  22 มี.ค. - 4 เม.ย. : สอบปลายภาค

เมษายน 64

 S/63  5-9 เม.ย. : ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

 2/63  19 เม.ย. : วันประกาศผลการศึกษา

 S/63  19 เม.ย. : ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

 S/63  19 เม.ย. : เปิดเทอม

 S/63  20-25 เม.ย. : วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา (ทุกรหัส)
 S/63  26-30 เม.ย. : แอดมือ

 S/63  30 เม.ย. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยไม่ติด W

พฤษภาคม 64

 S/63  2 พ.ค. : วันสรุปผลการลงทะเบียนและค่าเทอม

 S/63  3-7 พ.ค. : จ่ายค่าเทอม

 2/63  5 พ.ค. : วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา

 S/63  6-7 พ.ค. : รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี

 S/63  14 พ.ค. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยติด W

 S/63  31 พ.ค. - 4 มิ.ย. : สอบปลายภาค

มิถุนายน 64

 S/63  11 มิ.ย. : วันประกาศผลการศึกษา

 S/63  23 มิ.ย. : วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา

------------------------------

 กิจกรรม  เลื่อน : CMU HAPPY WORK (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

#ทีมมช เว็บที่จะทำให้คุณรู้จัก

กับ " มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " มากขึ้น!!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now