ตารางเรียนและกิจกรรม

Update : 30 ธ.ค. 63 18.30 น.

 

มกราคม 64

 วันหยุดราชการ  1 ม.ค. : วันขึ้นปีใหม่

 กิจกรรม  8-10 ม.ค. : สานศิลป์ กิ๋น แอ่ว อู้ (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 กิจกรรม  ANGKAEW FESTIVAL CMU AMBASSADOR (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) (น่าจะย้ายไปวันที่ 10 ม.ค. 64) (อาจจะโอนเลื่อนอีก)

 กิจกรรม  9-10 ม.ค. : จ๊างเกมส์ (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) (อาจจะโอนเลื่อน)

 กิจกรรม  21 ม.ค. : รับปริญญา มช.

 2/63  25-31 ม.ค. : สอบกลางภาค

กุมภาพันธ์ 64

 วันหยุดราชการ  12 ก.พ. : วันตรุษจีน

 กิจกรรม  13-19 ก.พ. : SPIRIT CMU (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 2/63  19 ก.พ. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยติด W

 วันหยุดราชการ  26 ก.พ. : วันมาฆบูชา

มีนาคม 64

 2/63  22 มี.ค. - 4 เม.ย. : สอบปลายภาค

 วันหยุดราชการ  26 มี.ค. : วันหยุดประจำภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุ

เมษายน 64

 S/63  5-9 เม.ย. : ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

 วันหยุดราชการ  6 เม.ย. : วันจักรี

 วันหยุดราชการ  12-15 เม.ย. : วันสงกรานต์

 2/63  19 เม.ย. : วันประกาศผลการศึกษา

 S/63  19 เม.ย. : ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

 S/63  19 เม.ย. : เปิดเทอม

 S/63  20-25 เม.ย. : วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา (ทุกรหัส)
 S/63  26-30 เม.ย. : แอดมือ

 S/63  30 เม.ย. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยไม่ติด W

พฤษภาคม 64

 S/63  2 พ.ค. : วันสรุปผลการลงทะเบียนและค่าเทอม

 S/63  3-7 พ.ค. : จ่ายค่าเทอม

 วันหยุดราชการ  4 พ.ค. : วันฉัตรมงคล

 2/63  5 พ.ค. : วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา

 S/63  6-7 พ.ค. : รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี

 S/63  14 พ.ค. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยติด W

 วันหยุดราชการ  26 พ.ค. : วันวิสาขบูชา

 S/63  31 พ.ค. - 4 มิ.ย. : สอบปลายภาค

มิถุนายน 64

 วันหยุดราชการ  3 มิ.ย. : วันเฉลิมฯ พระบรมราชินี

 S/63  11 มิ.ย. : วันประกาศผลการศึกษา

 S/63  23 มิ.ย. : วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา

 1/64  21 มิ.ย. : เปิดเทอม 1/64

กรกฏาคม 64

 วันหยุดราชการ  26-28 ก.ค. : วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา + หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา + วันเฉลิมฯ ร.10

สิงหาคม 64

 วันหยุดราชการ  12 ส.ค. : วันแม่แห่งชาติ

กันยายน 64

 วันหยุดราชการ  24 ก.ย. : วันมหิดล

ตุลาคม 64

 วันหยุดราชการ  13 ต.ค. : วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

 1/64  21 ต.ค. : ปิดเทอม 1/64

 วันหยุดราชการ  22 ต.ค. : วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

พฤศจิกายน 64

 2/63  8 พ.ย. : เปิดเทอม 2/64

ธันวาคม 64

 วันหยุดราชการ  6 ธ.ค. : วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

 วันหยุดราชการ  10 ธ.ค. : วันรัฐธรรมนูญ

 วันหยุดราชการ  31 ธ.ค. : วันสิ้นปี

พ.ศ. 2565

มีนาคม 65

 2/63  14 มี.ค. : ปิดเทอม 2/65

 

เมษายน 65

 S/63  18 เม.ย. : เปิดเทอม S/65

มิถุนายน 65

 S/63  3 มิ.ย. : ปิดเทอม S/65

------------------------------

#ทีมมช เว็บที่จะทำให้คุณรู้จัก

กับ " มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " มากขึ้น!!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now