ตารางเรียนและกิจกรรม

Update : 10 เม.ย. 64   ( 15.10 น. )

( ข้อมูลจาก https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/th/calendar )

* เทอมปกติ เรียน 9-22 หน่วยกิต มากหรือน้อยกว่านั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี *

* เทอมซัมเมอร์ เรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต *

เมษายน 64

 วันหยุดราชการ  12-15 เม.ย. : วันสงกรานต์

 2/63  19 เม.ย. : ประกาศผลการศึกษา (ออนไลน์)

 S/63  19 เม.ย. : ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (ออนไลน์)

 S/63  19 เม.ย. : เปิดเทอม (เรียนออนไลน์)

 S/63  20-25 เม.ย. : เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา (ออนไลน์)
 S/63  26-29 เม.ย. : แอดมือ (ออนไลน์)

 S/63  30 เม.ย. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยไม่ติด W (ออนไลน์)

พฤษภาคม 64

 S/63  2 พ.ค. : สรุปผลการลงทะเบียนและค่าเทอม (ออนไลน์)

 S/63  3-7 พ.ค. : จ่ายค่าเทอม

 1/64  3-9 พ.ค. : ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (ยกเว้นรหัส 64) (ออนไลน์)

 วันหยุดราชการ  4 พ.ค. : วันฉัตรมงคล

 2/63  5 พ.ค. : วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา

 S/63  6-7 พ.ค. : รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี

 S/63  14 พ.ค. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยติด W (ออนไลน์)

 1/64  18 พ.ค. : ประกาศผลลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (ยกเว้นรหัส 64) (ออนไลน์)

 วันหยุดราชการ  26 พ.ค. : วันวิสาขบูชา

 S/63  31 พ.ค. - 4 มิ.ย. : สอบปลายภาค

มิถุนายน 64

 วันหยุดราชการ  3 มิ.ย. : วันเฉลิมฯ พระบรมราชินี

 Dek64  9-12 มิ.ย. : รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ป.ตรี (ออนไลน์)

 S/63  11 มิ.ย. : ประกาศผลการศึกษา (ออนไลน์)

 Dek64  11 มิ.ย. : วันประชุมผู้ปกครอง (น่าจะออนไลน์ รอประกาศอีกที)

 Dek64  13-16 มิ.ย. : ทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (จะมีการแจ้งวันเวลาและสถานที่อีกที เป็นการสอบเพื่อแบ่งเสกวิชาภาษาอังกฤษเฉย ๆ)

 Dek64  13-16 มิ.ย. : จัดกิจกรรมคณะ-วิทยาลัย (รอประกาศจากทางคณะ)

 Dek64  13-16 มิ.ย. : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (น่าจะออนไลน์ รอประกาศอีกที)

 Dek64  17-18 มิ.ย. : ลงทะเบียนเรียน (ส่วนใหญ่ทาง มช. จะลงเป็นแพคเกจไว้แล้ว แค่เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องเฉย ๆ)

 1/64  19-27 มิ.ย. : เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา (ทุกรหัส) (ออนไลน์)

 S/63  23 มิ.ย. : วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา

 1/64  21 มิ.ย. : เปิดเทอม

 1/64  28 มิ.ย. - ก่อน 2 ก.ค. (วันสุดท้ายรอประกาศใหม่อีกครั้ง) : แอดมือ (ทุกรหัส) (ออนไลน์)

กรกฏาคม 64

 กิจกรรม  1 ก.ค. : วันไหว้ครู (งดการเรียนการสอน) (แต่จริง ๆ แล้วแต่อาจารย์)

 1/64  2 ก.ค. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยไม่ติด W (ออนไลน์)

 1/64  4 ก.ค. : สรุปผลการลงทะเบียนและค่าเทอม (ออนไลน์)

 1/64  5-9 ก.ค. : จ่ายค่าเทอม

 1/64  5 ก.ค. - 10 ก.ย. : Drop โดยติด W (ออนไลน์)

 1/64  12-14 ก.ค. : รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี

 1/64  21 ก.ค. : วันพ้นสภาพนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลาพักการศึกษา

 วันหยุดราชการ  26-28 ก.ค. : วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา + หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา + วันเฉลิมฯ ร.10

สิงหาคม 64

 รับปริญญา  15 ส.ค. : วันสุดท้ายของการแจ้งความประสงค์เข้ารับ/ไม่เข้ารับล่วงหน้า

 1/64  16-22 ส.ค. : สอบกลางภาค

 วันหยุดราชการ  12 ส.ค. : วันแม่แห่งชาติ

กันยายน 64

 1/64  10 ก.ย. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยติด W (ออนไลน์)

 2/64  13-19 ก.ย. : ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (ทุกรหัส) (ออนไลน์)

 วันหยุดราชการ  24 ก.ย. : วันมหิดล

 2/64  28 ก.ย. : ประกาศผลลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (ออนไลน์)

ตุลาคม 64

 1/64  11-26 ต.ค. : สอบปลายภาค

 วันหยุดราชการ  13 ต.ค. : วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

 รับปริญญา  21 ต.ค. : รายงานตัว @โรงยิมกลาง (8.30-16.30 น.) (ต้องมาด้วยตนเอง / คนไทยแสดงบัตรประชาชน ชาวต่างชาติแสดงหนังสือเดินทาง)

 วันหยุดราชการ  22 ต.ค. : วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

 รับปริญญา  22 ต.ค. : ฝึกซ้อมฯ ย่อย 1 @คณะตนเอง

 รับปริญญา  23 ต.ค. : ฝึกซ้อมฯ ย่อย 2

 รับปริญญา  24 ต.ค. : ฝึกซ้อมฯ ใหญ่ (สวมครุยวิทยฐานะพร้อมหมวก)

 รับปริญญา  25 ต.ค. : วันรับพระราชทานปริญญาบัตร @หอประชุม มช.

พฤศจิกายน 64

 1/64  6 พ.ย. : ประกาศผลการศึกษา (ออนไลน์)

 2/64  6-14 พ.ย. : เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา (ออนไลน์)

 2/64  8 พ.ย. : เปิดเทอม

 2/64  15 - ก่อน 19 พ.ย. (วันสุดท้ายรอประกาศใหม่อีกครั้ง) : แอดมือ (ออนไลน์)

 2/64  19 พ.ย. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยไม่ติด W (ออนไลน์)

 2/64  21 พ.ย. : สรุปผลการลงทะเบียนและค่าเทอม (ออนไลน์)

 2/64  22-26 พ.ย. : จ่ายค่าเทอม

 2/64  26 พ.ย. - 28 ม.ค. : Drop โดยติด W (ออนไลน์)

 1/64  24 พ.ย. : วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา

ธันวาคม 64

 วันหยุดราชการ  6 ธ.ค. : วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

 2/64  7-16 ธ.ค. : รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี

 2/64  8 ธ.ค. : วันพ้นสภาพนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลาพักการศึกษา

 วันหยุดราชการ  10 ธ.ค. : วันรัฐธรรมนูญ

 วันหยุดราชการ  31 ธ.ค. : วันสิ้นปี

พ.ศ. 2565

มกราคม 65

 2/64  4-10 ม.ค. : สอบกลางภาค

 2/64  28 ม.ค. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยติด W (ออนไลน์)

กุมภาพันธ์ 65

 2/64  28 ก.พ. - 13 มี.ค. : สอบปลายภาค

มีนาคม 65

 2/64  25 มี.ค. : ประกาศผลการศึกษา (ออนไลน์)

 S/64  28 มี.ค. - 1 เม.ย. : ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (ออนไลน์)

เมษายน 65

 S/64  3 เม.ย. : ประกาศผลลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (ออนไลน์)

 S/64  4-10 เม.ย. : เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา (ออนไลน์)

 S/64  11 - ก่อน 22 เม.ย. (วันสุดท้ายรอประกาศใหม่อีกครั้ง) : แอดมือ (ออนไลน์)

 S/64  18 เม.ย. : เปิดเทอม

 2/64  20 เม.ย. : วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา

 S/64  22 เม.ย. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยไม่ติด W (ออนไลน์)

 S/64  24 เม.ย. : สรุปผลการลงทะเบียนและค่าเทอม (ออนไลน์)

 S/64  25-29 เม.ย. : จ่ายค่าเทอม

 S/64  25 เม.ย. - 13 พ.ค. : Drop โดยติด W (ออนไลน์)

พฤษภาคม 65

 S/64  5-6 พ.ค. : รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี

 S/64  13 พ.ค. : วันสุดท้ายของการ Drop โดยติด W (ออนไลน์)

 S/64  30 พ.ค. - 6 มิ.ย. : สอบปลายภาค (ตามกำหนดการจะไม่มีสอบกลางภาค)

มิถุนายน 65

 S/64  9 มิ.ย. : ประกาศผลการศึกษา (ออนไลน์)

 S/64  22 มิ.ย. : วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา

------------------------------

 1/64    2/64    S/64    วันหยุดราชการ    กิจกรรม  

: ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (ออนไลน์)

: ประกาศผลลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (ออนไลน์)

: เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา (ออนไลน์)

: เปิดเทอม

: แอดมือ (ออนไลน์)

: วันสุดท้ายของการ Drop โดยไม่ติด W (ออนไลน์)

: สรุปผลการลงทะเบียนและค่าเทอม (ออนไลน์)

: จ่ายค่าเทอม

: Drop โดยติด W (ออนไลน์)

: รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี

: วันพ้นสภาพนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลาพักการศึกษา

: สอบกลางภาค

: วันสุดท้ายของการ Drop โดยติด W (ออนไลน์)

: สอบปลายภาค

: ประกาศผลการศึกษา (ออนไลน์)

: วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา

#ทีมมช เว็บที่จะทำให้คุณรู้จัก

กับ " มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " มากขึ้น!!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now